Mir kachen fir IECH !

Mir kachen fir IECH !

Eis Kachequipe préparéiert den Ungaresche Goulasch fir muer de Mëtteg auszeliwweren.

Et ass muer di 2. Kéier dest Joer wou mir iech eppes guddes kachen; mir hoffen et schmaacht!