Ball-Sponsoring

An denen 2 Formularen gesidd dir di verschidden Matcher déi nach disponibel sinn. Déi di net méi disponibel sinn, do steet schon de Numm vum Ball-Sponsor dran.

Dans les 2 formulaires vous voyez les matchs qui sont encore disponibles. Pour les matchs qui ne sont plus disponibles, le nom du Ball-Sponsor est affiché.