Groussen Merci fir Är Ënnerstëtzung

Groussen Merci fir Är Ënnerstëtzung

Den Ganzen Comité seet alleguer deenen Léit merci déi bei eis Bestallt haaten an eis domat Ënnstëtzt hun!

Et war een riesen Erfolleg an hoffen dass et ierch geschmaacht huet!

Och all den Memberen een groussen Merci fir Hëllefen an der Kiichen respektiv beim Rausgin oder Liwweren.

An noher Zukunft wärt den Verain eng weider Aktioun starten 😊