CADETS-Frendschaftsmatch

CADETS-Frendschaftsmatch

Haut hun eis Cadets endlech no laanger Zait erem e flotte Frendschaftsmatch geint d'Entente Syrdall gespillt a mat 5:0 gewonnen. 2 x Mathis Wolter a 3 x Louis Muniken, woubai 1 vun desen 3 Goler eigentlech dem Ricky Miranda muss ugerechent ginn, deen de Ball knapp ennert Lad gesaat huet an de Louis de Ball finalement eragekickt huet. Felicitatioun un di ganz Equipe!!!