JUGEND VUM FOOTBALL USELDENG - KOMM A MAACH MAT !

JUGEND VUM FOOTBALL USELDENG - KOMM A MAACH MAT !

Lundi               18 :00 – 19 :00 (Goalkeeper-Scolaires et Cadets)

Lundi               17 :45 – 19 :15 (Cadets)  

Lundi               17 :45 – 19 :15 (Scolaires) 

 

Mardi              17 :00 – 18 :00 (Bambini)

Mardi              17 :00 – 18 :30 (Pupilles)

Mardi              17 :00 – 18 :30 (Poussins)

 

Mercredi         18 :00 – 19 :00 (Goalkeeper-Poussins et Pupilles)

Mercredi         17 :45 – 19 :15 (Cadets)

Mercredi         17 :45 – 19 :15 (Scolaires)

 

Jeudi                17 :00 – 18 :00 (Bambini) 

Jeudi                17 :00 – 18 :30 (Pupilles)

Jeudi                17 :00 – 18 :30 (Poussins)

 

Vendredi         17 :45 – 19 :15 (Cadets)

Vendredi         17 :45 – 19 :15 (Scolaires)