Resultat vun eisen Scolaires

Resultat vun eisen Scolaires

Eis scolaires setzen sech hei Heem geint d'Entente Jeunesse Atertdaul mat 4-1 duerch.

Gooler:

2x Metz Noah
1x Bodem Leo
1x Oliveira Pedro


Super Jongen!

Allez FCJU!!