Seniors II 2ten Spilldag


19 September 2023

Den Nowend um 20h00 spillt eis 2te Equipe fir den 2ten Spilldag hei Heem geint Schieren. No der Victoire am 1ten Spilldag an an der Coupe wëllen sie haut rem noleen. Kommt eis Equipe ënnerstëtzen.
 
allez FCJU!