BallSponsoring

Match Useldeng - Bastenduerf Foto vun FCJU30 April 2023

Merci dem Raoul Schaaf vu Schandel. Mir hun de Match geint Bastenduerf zwar net gewonnen, awer mat 1:1 emmerhinn nach 1 Punkt geholl!