post

Grottekick zu Useldeng

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 19.05.19

Seniors 1:
Sonden, den 19.05. 16:00 Auer
FC Bastenduerf 47 – FC Jeunesse Useldeng

Seniors 2:
Freiden, den 17.05. 20:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Bastenduerf 47

Hären:
Méinden, den 20.05. 19:30 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Nidderkuer

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Ball vum Match Useldeng – Kielen

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Kielen den 12.05.19 gouf gestëft vum „Claude Rieff“.
E groussen Merci fir desen Geste.

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 12.05.19

Seniors 1:
Freiden, den 12.05. 16:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Kielen

Seniors 2:
keen Match

Hären:
Méinden, den 13.05. 19:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Rambrouch

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 08.05.19

Seniors 1:
Sonden, den 08.05. 16:00 Auer
FC Alisonta Stesel – FC Jeunesse Useldeng

Seniors 2:
keenMatch

Hären:
Méinden, den 13.05. 19:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Rambrouch

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Ball vum Match Useldeng – Miersch

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Miersch den 03.05.19 gouf gestëft vum „Jérome Heirendt“.
E groussen Merci fir desen Geste.

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 05.05.19

Seniors 1:
Freiden, den 03.05. 20:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – FC Marisca Mersch

Seniors 2:
Freiden, den 03.05. 20:00 Auer
FC Jeunesse Gilsduerf – FC Jeunesse Useldeng

Hären:
Méinden, den 06.05. 19:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – SC ELL

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Ball vum Match Useldeng – Lorentzweiler

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Lorentzweiler den 26.04.19 gouf gestëft vum „Petz Neuhengen“.
E groussen Merci fir desen Geste.

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 28.04.19

Seniors 1:
Freiden, den 26.04. 20:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – US Lorentzweiler 3:3

Seniors 2:
Mettwoch, den 24.04. 20:00 Auer
FC Jeunesse Useldeng – Young Boys Diekrech 0:7

Hären:
keen Match

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE
post

Spilldag vum 14.04.19

Seniors 1:
Sonden, den 14.04. 16:00 Auer
FC Jeunesse Schieren – FC Jeunesse Useldeng

Seniors 2:
Densten, den 16.04. 20:00 Auer
AS Wentger – FC Jeunesse Useldeng

Hären:
Méinden, den 15.04. 19:15 Auer
FC Jeunesse Useldeng – US Reisduerf

Deel desen Artikel:
Facebook
Twitter
SHARE