post

Ball vum Match Useldeng – Stesel

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Stesel den 25.11.18 gouf gestëft vum „Rohen Rick (Comité)“.
E groussen Merci fir desen Geste.