post

Ball vum Match Useldeng – Lentgen

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Lentgen den 30.09.18 gouf gestëft vum „Starsky FLOR vun Useldeng“.
E groussen Merci fir desen Geste.